0768-706 000 simon@sarcio.se
Välj en sida

Media

Volvohandlare samlade driften i molnet

I dag har medarbetarna samma upplevelse av vår IT-miljö, var de ÄN befinner sig.

Med verksamhet på 15 platser och höga krav på IT-funktionalitet från kunder och 700 anställda, valde Volvoåterförsäljaren Tage Rejmes Bil att samla driften i molnet. Målet var hög säkerhet, flexibilitet och tillgänglighet. Det har blivit en resa i flera steg och i takt med teknikens utveckling.